Kombinirana poraba goriva: 7,0 l/100 km. Emisije CO2: 161 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d. Emisije NOx: 0,0000– 0,0524 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0011–0,0022 g/km. Št. delcev (x1011): 0,021–37,16. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.