Kombinirana poraba goriva: 5,8–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 134 - 99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093 - 0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030- 0,00185g/km. Št. delcev (x1011): 0,13 - 39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

 

NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Podpira naslednje jezike: angleški, francoski, nemški, italijanski, španski, nizozemski, portugalski, turški, ruski, ukrajinski, danski, švedski, finski, poljski, slovaški, češki, madžarski, grški.