Sandero

Što više dodati?

Dacia Sandero – vozilo u prolasku kraj zgrada u gradu